Siden jeg fokuserte på en enkel installasjon i min artikkel om bygging av hjemmeside, ble installasjonen av WordPress beskrevet veldig overordnet basert på 1-klikks løsningen til One.com.

Derfor vil jeg her skrive litt om hva du må gjøre dersom du ønsker å ha full kontroll på WordPress selv. Dette kan jo ofte være helt nødvendig, for eksempel på web-hotel som ikke har en enkel installasjons mulighet, eller kanskje du ønsker å ha siden din på en lokal server. Dette kan jo faktisk være en god ide dersom du ikke forventer all verdens trafikk i starten, eller om du trenger et testmiljø.

Det beste og billigste er jo dersom du har en gammel PC stående som kan benyttes. I denne artikkelen vil jeg derfor fokusere på å etablere en lokal webserver til formålet, og deretter vil jeg beskrive hvordan du installerer WordPress på denne.

Hva må du vite før du starter installasjonen?

Det er noen ting du må ha kontroll på før du begynner å installere WordPress.

 • Det første du må ha på plass er en webserver, det er denne du faktisk leier fra et webhotell, men i denne artikkelen vil jeg sette opp en lokal Ubuntu webserver istedet.
 • Det neste du trenger er en god tekst editor, det finnes flere gode og jeg har prøvd tre stykker. CofeecupNotepad ++ og HTML kit 292. Alle disse er å få i gratisversjoner.
 • Selv om du skal ha en lokal server kan det også være lurt å ha en FTP klient og en FTP server. Det kan jo være at du vil ha tilgang til serveren uten å måtte sitte på konsollet. Selv benytter jeg FileZilla som selvsagt også er gratis.  Du kan selvsagt benytte andre verktøy også, for eksempel winscp.
 • Det er også lurt å ha et verktøy som gir deg tilgang til konsollet på serveren fra en annen maskin, for eksempel en laptop. Selv benytter jeg Putty.
 • Det siste du bør tenke på er å ha noen forskjellige nettlesere tilgjengelig på maskinen din. Det hender faktisk at nettlesere viser innholdet ditt forskjellig.

Server installasjon MED LAMP STACK

Som nevnt over er det første du trenger en webserver, og selv hadde jeg en gammel Windows PC som jeg valgte å sette opp med Ubuntu server v 14.04.3. Dette operativsystemet er en type av Linux, og selvsagt også gratis, i tillegg til at det er lave krav til maskinvare.

Det første du må gjøre er å laste ned .iso filen for Ubuntu server, denne finner du på hjemmesiden deres. Denne må du så enten brenne på en CD, eller kanskje enda bedre legge inn på en oppstartsbar USB pinne. Dette kan du gjøre vha. verktøyet Rufus. Dette er rimelig selvforklarende, men dersom du trenger hjelp finner du det under linken til siden deres.  Når USB pinnen din er klar setter du den bare i maskinen og starter opp.

I denne prosessen setter jeg opp Ubuntu uten noen installerte applikasjoner så her er det mer eller mindre bare å bekrefte med Fortsett på det meste, og trykke seg igjennom. Jeg vil derfor ikke beskrive dette noe nærmere. Dersom du likevel ønsker en gjennomgang av installasjonen, kan du følge den i sin helhet i videovinduet til venstre her. En ting til, du må velge å ikke installere noen ekstra pakker/programmer via dette. Husk også at dette vil formatere disken på nytt, og slette alle andre data på maskinen

 

Det neste du må gjøre er å gjøre denne serveren til en LAMP stack. LAMP stack er en gruppe av åpen kildekode som installeres for å klargjøre en server for dynamiske nettsider og web-applikasjoner. Begrepet er en forkortelse som står for Linux operativsystemet med Apache webserver. Dataene vil bli lagret i en MYSQL database, og det dynamiske innholdet behandles av PHP. Jeg valgte å ikke installere noen pakker i installasjonen, men gjøre dette manuelt nå fra kommandolinjen. Det er dit du kommer etter å ha logget inn på din nye server.

Installere Apache serveren

Først må du installere Apache. Dette gjør du på følgende måte;

 • sudo apt-get update (Denne kjøres kun en gang for å indeksere alle pakkene våre med oppdaterte verdier)
 • sudo apt-get install apache2

Siden du er logget inn som brukeren du laget under installasjonen må du også benytte sudo for å få root tilganger. Root har alle rettigheter, og er per default disabled i Ubuntu siden denne brukeren ikke har noe passord.

Det var alt. For å sjekke om Apache er installert må du først finne ip-adressen, den finner du med en av kommandoene under

 • ip addr show eth0 | grep inet | awk ‘{ print $2; }’ | sed ‘s/\/.*$//’   (Denne gir deg to ip adresser, som begge vil fungere lokalt)

Noen av oss må også åpne porten på ruteren vår for å slippe gjennom trafikk. Hvordan du gjør dette er avhengig av type ruter du har, men er som regel godt beskrevet for den enkelte ruter. En annen ting er at port 80 ofte er i bruk allerede, så da må du endre ports.conf på serveren din, ved å sette listen <ny port>. Denne filen editerer du, og avslutter med Ctrl X og en J for Ja.

 • sudo nano /etc/apache2/ports.conf.

Dersom du endrer porten, må du også mest sannsynlig  endre <VirtualHost *:80> i 000-default.conf også.

 • sudo nano /etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf

Denne filen editerer du, og avslutter med Ctrl X og en J for Ja.

Deretter kan du gå til nettleseren på PC’en din og skrive ip adressen din slik http://x.x.x.x. Dermed skulle du få opp dette bildet.

bandicam 2015-10-21 19-20-39-386

Installere MySQL

Nå som vi har webserveren oppe og går, er det på tide å installere MySQL. MySQL er et database administrasjonssystem som i vil organisere og gi nødvendige tilgang til de databasene hvor informasjonen vår lagres. Denne installerer du med følgende kommando:

 • sudo apt-get install mysql-server php5-mysql

Denne gangen vil vi også installere noen andre hjelpepakker som vil hjelpe oss i å få komponentene til å kommunisere med hverandre etter at installasjonen er fullført:

Først må vi sørge for at MySQL skaper en database katalogstruktur hvor informasjon vil bli lagret.

 • sudo mysql_install_db

Etterpå kjører vi et enkelt sikkerhets-skript som vil fjerne eventuelle farlige mislighold og låse tilgang til database systemet vårt.

 • sudo mysql_secure_installation

Du vil nå bli bedt om å oppgi passordet du har angitt for MySQL root-kontoen. Deretter vil den spørre deg om du ønsker å endre dette passordet. Hvis du er fornøyd med din nåværende passord, skriver du «n» for «nei» ved ledeteksten.

For resten av spørsmålene, bør du bare trykke «Enter» -tasten helt gjennom for å godta standardverdiene. Dette vil fjerne noen eksempel-brukere og databaser, deaktivere eksterne root pålogginger, og laste nye reglene slik at MySQL forstår oppsette vårt.

Nå er databasesystemet satt opp og vi kan gå videre.

Installer PHP

PHP er den delen av oppsettet vårt som behandle koder for å vise dynamisk innhold. PHP kan kjøre skript, koble til MySQL-databaser for å få informasjon, og vise innholdet på webserveren vår.

Denne gangen vil jeg også installere et par hjelpe pakker.

 • sudo apt-get install php5 libapache2-mod-php5 php5-mcrypt

PHP vil nå installeres uten problemer.

I standard oppsettet vil Apache først se etter en fil som heter index.html, men siden vi skal installere WordPress ønsker vi at web serveren foretrekker PHP-filer. Vi må derfor sørge for at Apache ser etter index.php filen først istedet. For å gjøre dette må du endre dir.conf filen vha. en teksteditor med root privilegier. I kommandoen under velger jeg nano som teksteditor.

 • sudo nano /etc/apache2/mods-enabled/dir.conf

Når du får opp filen vil den se slik ut:

<IfModule mod_dir.c>

DirectoryIndex index.html index.cgi index.pl index.php index.xhtml index.htm

</ IfModule>

Vi ønsker å flytte PHP-index filen markert over til første posisjon etter DirectoryIndex spesifikasjonen slik som dette:

<IfModule mod_dir.c>

DirectoryIndex index.php index.html index.cgi index.pl index.xhtml index.htm

</ IfModule>

Når du er ferdig, kan du lagre og lukke filen ved å trykke «Ctrl-X». Du må bekrefte lagre ved å skrive «J» og deretter trykke «Enter».

Når dette er gjort må vi starte Apache web serveren for at endringene skal bli oppdatert. Du kan gjøre dette ved å skrive:

 • sudo service apache2 restart

Installere PHP moduler

For å forbedre funksjonaliteten til PHP, kan vi eventuelt installere noen tilleggsmoduler, men dette er valgfritt.

Hvis du vil se tilgjengelige alternativer for PHP moduler og biblioteker, kan du skrive denne kommandoen:

 • apt-cache search php5

Resultatet er alle valgfrie komponenter som du kan installere med en beskrivelse av hver enkelt:

For å få mer informasjon om hva den enkelte modul gjør, kan du enten søke på internett, eller du kan se på den lange beskrivelsen i pakken ved å skrive:

 • apt-cache showet <pakkenavn> (Slik som dette – apt-cache showet php5-cgi)

Hvis du etter å ha lest om pakken bestemmer deg for å installere den, gjør du det på samme måte som vi har gjort for alle de andre over.

Dersom vi beslutter at php5-cli er noe vi trenger, kan vi skrive:

 • sudo apt-get install php5-cli

Dersom du ønsker å installere mer enn én modul, kan du gjøre det ved å liste hver enkelt, atskilt med et mellomrom, etter apt-get install som dette:

sudo apt-get install pakke1 pakke2 …

Nå er LAMP stack installert og konfigurert, men vi bør likevel teste PHP for å forsikre oss at alt fungerer.

Test PHP Prosessering på webserveren

For å teste at systemet vårt er riktig konfigurert for PHP, kan vi lage et veldig enkelt PHP-skript.

Vi vil kaller dette skriptet test.php For at Apache skal finne filen på serveren din må den lagres i en meget bestemt katalog, som kalles «web root».

I Ubuntu 14.04, er denne katalogen kalt /var/www/html/. Vi kan opprette filen her ved å skrive:

 • sudo nano /var/www/html/test.php

Dette vil åpne en tom fil. I den setter du inn følgende tekst.

<?php phpinfo(); ?>

Når du er ferdig må lagre og lukke filen.

Nå kan du teste om webserveren klarer å vise korrekt innhold generert av et PHP-skriptet. For å prøve ut dette må du gå til nettleseren din.

Du trenger serverens IP-adresse igjen, og legger inn som følger:

 • http: //x.x.x.x/test.php

Siden du kommer til vil se ut omtrent som dette:

 

bandicam 2015-10-21 19-18-51-413

Denne siden gir deg informasjon om serveren din fra PHP synsvinkel. Dette er nyttig for eventuell debugging, og for å sikre at innstillingene blir brukt riktig.

Hvis dette var vellykket, fungerer PHP som forventet.

Du bør etter denne testen fjerne filen,  fordi den faktisk vil kunne gi informasjon om serveren din til uautoriserte brukere. For å gjøre dette kan du skrive:

 • sudo rm /var/www/html/info.php

Du kan alltids gjenopprette filen dersom du trenger å få tilgang til informasjonen på nytt senere.

I utgangspunktet har du nå installert en plattform som vil tillate deg å installere de fleste typer nettsider og web-programvare på serveren din, og valgmulighetene er uendelige.

Dersom du foretrekker å administrere databasen din i webleseren i stedet for på kommandolinjen, kan du administrere MySQL-databaser fra nettleseren ved hjelp av PHPMyAdmin. 

Installere phpMyAdmin

Den enkleste måten å installere PHPMyAdmin er å gjøre som vi har gjort hele tiden, nemlig ved hjelp av apt-get på denne måten.

 • sudo apt-get install phpmyadmin

Under installasjonen vil pakken gå gjennom en grunnleggende konfigurasjon, og når prosessen starter, gjør du følgende:

 • Velg Apache2 for serveren
 • Velg JA når du blir spurt om du vil konfigurere databasen for phpmyadmin med dbconfig-common
 • Skriv inn din MySQL passord når du blir bedt om
 • Skriv inn passordet som du vil bruke til å logge inn på phpmyadmin

Etter at installasjonen er fullført, legges phpmyadmin til i apache konfigurasjonen. 

 • sudo nano /etc/apache2/apache2.conf

Legg til phpmyadmin config til filen slik

 • include /etc/phpmyadmin/apache.conf

Restart apache:

 • sudo service apache2 restart

Dersom du får en alias warning når du restarter apache kan du ta bort denne igjen, siden de da allerede er lagt inn i phpmyadmin.conf.

Du kan deretter får du tilgang til phpmyadmin ved å gå til http://x.x.x.x/phpmyadmin.  Skjermen skal se ut som dette

 

bandicam 2015-10-21 22-24-15-605

En ting jeg oppdaget etter å ha installert denne var en feilmelding i bunnen av dette bilde som sa manglende mcrypt, dersom du får denne løser du det med følgene kommando, og deretter gjøre en omstart av apache.

 • sudo php5enmod mcrypt

Nå er det bare en ting igjen å gjøre før du kan forlate konsollet og sette deg i sofaen med laptop’en på fanget, det er å installere en måte å overføre filer til å fra serveren på, eksempelvis en ftp server.

Jeg velger å benytte webmin for å sette opp dette. Webmin er et web-basert verktøy for systemadministrasjon for Unix systemer. Dette er et enkelt alternativ til å gjøre all administrasjon fra kommandolinjen. Dette gjør det iallefall lettere for meg.

InstallEre Webmin

Det første du må gjøre er å editere sources.list filen for å legge inn adressen Webmin skal installeres fra:

 • sudo nano /etc/apt/sources.list

Så går du til bunnen av denne filen, og legger inn følgende:

deb http://download.webmin.com/download/repository sarge contrib

Når du er ferdig, kan du lagre og lukke filen ved å trykke «Ctrl-X». Du må så lagre ved å skrive «J» og deretter trykke «Enter».

Deretter må du legge til Webmin GPG key til apt, slik at kilden blir godkjent (trusted). Følgende kommando gjør denne jobben:

 • wget -q http://www.webmin.com/jcameron-key.asc -O- | sudo apt-key add –

Så må du gjøre en ny pakkeoppdatering.

 • sudo apt-get update

Deretter er det bare å installerer ved hjelp av

 • sudo apt-get install webmin

Når denne er kjørt vil Webmin starte automatisk, og jobben er vel utført.

Logge inn i Webmin

Nå kan du gå til en webbrowser, angi https://x.x.x.x:10000 og så er inne i login bildet. Logg deretter inn med den brukeren du laget. Porten du benytter her er som du ser 10000, og husk også at Webmin vil starte med SSL/TLS enabled, så du må benytte HTTPS for å koble til.

Webmin login screen

Opprette FTP TILGANG

Når du har kommet inn i webmin menyen må du nå laste inn en ny pakke for å kunne kontakte serveren via FTP. Dette gjør du ved å gå til webmin menyen på venstre side og velge Webmin configuration. I bildet du da får opp ser du et ikon som heter webmin moduler, trykk på dette og gjør følgende

 • velg først www.webmin.com
 • velg så prftpd ved å benytte knappen til høyre
 • Klikk på Install module
 • Etter installasjonen gjør du en Refresh Modules i menyen til venstre

Deretter kan du legge inn en ny bruker for ftp via System > Users and Groups.

Dermed kan du forlate konsollet og sette deg godt til rette i godstolen med laptop’en på fanget når du skal jobbe videre med å installere WordPress.  

Installere WordPress

Nå anser vi at alle forutsetningene er på plass, og kan sette igang med WordPress installasjonen.

Trinn 1 – Lag en MySQL database og bruker for WordPress

Vi har nå MySQL installert, men vi må lage en database og en bruker for WordPress. Siden vi allerede har installert PhpMyAdmin vil dette være enkelt for oss. Du gjør nemlig som følger:

Gå til nettleseren å skriv følgende:  http://x.x.x.x/phpmyadmin, med serverens IP-adresse. Når du er inne i denne velger du «Databaser» og angir et databasenavn før du trykker Opprett.

bandicam 2015-10-22 19-32-03-784

Deretter må du lage en egen MySQL brukerkonto som vi vil bruke utelukkende til å operere på vår nye databasen. Dette kan du også gjøre i PhpMyAdmin ved å velge Brukere i menyen og deretter angi informasjon som vist under.

 

bandicam 2015-10-22 19-41-29-663

 

Nå har du en database og en brukerkonto, hver av disse laget spesielt for WordPress. Men disse to komponenter har ingen sammenheng ennå, så brukeren har ingen tilgang til databasen. La oss ordne det teved å gi brukerkontoen tilgang til databasen ved å redigere brukertilgang til databasen i PhpMyAdmin. Dette fikser du ved å gå til rediger privilegier på din nye bruker.

bandicam 2015-10-22 19-47-36-452

Nå har vi en database og en bruker med tilgang til denne databasen.

Trinn to – Last ned WordPress

Deretter må du laste WordPress filene fra prosjektets hjemmeside.

WordPress teamet vil alltid legge den siste stabile versjonen av deres programvare til samme URL, slik at vi alltid får siste versjon av WordPress.

Dette vil laste ned en komprimert fil som inneholder innholdet i WordPress filene, Vi kan pakke ut filene ved å benytte 7Zip eller et annet utpakkingsprogram.

Når filene er pakket ut går vi inn på serveren via FTP og overfører filene til /var/www/. Dette benytter jeg FileZilla til. Jeg valgte som dere ser i bildet under å beholde katalognavnet wordpress.

bandicam 2015-10-22 20-35-00-757

Trinn tre – Konfigurer WordPress

En prøve konfigurasjonsfil som stort sett samsvarer med konfigurasjonen vi trenger er inkludert som standard. Men vi trenger å døpe om denne. Dvs. vi døper om wp-config-sample.php til wp-config.php.

Nå som vi har en ny konfigurasjonsfil (wp-config.php) å jobbe med, la oss åpne den i et tekstredigeringprogram. Er du inne i FileZilla gjør det gjerne derfra.

Som jeg har sagt før, er denne filen nesten helt perfekt for vårt behov allerede. De eneste endringene vi trenger er parameterne som gjelder for vår database informasjon. Du kaller selvsagt disse hva du vil, men et eksempel er vist under.

define(‘DB_NAME’, ‘wp’);

/** MySQL-databasens brukernavn */
define(‘DB_USER’, ‘wpadmin’);

/** MySQL-databasens passord */
define(‘DB_PASSWORD’, ‘ditt passord_her’);

Som sagt, dette er de eneste verdiene du må endre.

Når du er ferdig, husk å lagre og lukke filen, og overfør den så til serveren igjen.

Trinn fIRE – Komplett installasjon gjennom webgrensesnitt

Nå som du har filene dine på plass og programvaren er konfigurert, kan du fullføre installasjonen via webgrensesnitt.

I nettleseren din, navigerer du til serverens domenenavn eller offentlig IP-adresse på denne måten, hvor wordpress endres til katalognavnet du opprettet.

http://x.x.x.x/wordpress

Du vil nå se WordPress sin konfigurasjonsside, og her må du opprette en administratorkonto.

Fyll ut informasjonen for nettstedtittel og brukeren du ønsker å ha, og når du er ferdig klikk på installer-knappen nederst.

bandicam 2015-10-22 20-58-27-428

 

WordPress vil så bekrefte installasjonen, og deretter be deg om å logge på med kontoen du nettopp opprettet, teksten på denne siden forteller vel det meste om hvor enkelt dette er 🙂

bandicam 2015-10-22 21-00-26-549

 

Trykk så logg inn knappen nederst og fyll deretter ut din kontoinformasjon

Du vil bli nå presentert WordPress sitt standard grensesnitt, så da er det bare å sette igang å installere temaer, lage innhold og gjøre det som jeg allerede har skrevet mye om tidligere.

Se gjerne test/utviklings-miljøet jeg benytter publisert på min lokale webserver. OBS! dette er et utviklingsmiljø, så det kommer til å endre seg ofte med nye temaer og funksjonalitet som testes ut underveis.

Fantastisk enkelt ja.

 

Fun Theme: Playful and Powerful Genesis theme for WordPress